Mera med… tre spännande studiematerial

Mera med lera

Materialet innehåller filmer som demonstrerar tekniker och handgrepp och hur man kan dreja på många olika sätt beroende på utrustning, tradition och inte minst på vilken form som eftersträvas.

Mera med lera

Glasera mera

är ett virtuellt och webbaserat undervisningsmaterial om stengodsglasyrer. Materialet riktar sig till alla som är intresserade av att lära sig om glasyrer och till dem som undervisar i keramik på folkhögskolor och studieförbund.

Glasera mera

Raku med mera

En webbsida som innehåller allt du behöver veta för att komma igång med rakubränning.

Raku med mera


De tre studiematerialen är skapade av Mats Svensson som är keramiklärare på Leksands folkhögskola. Produktionerna gjordes under åren 2010-2012 och var en del av Folkbildningsrådets satsning Flexlär.

Mera_glaser_raku